Sprememba: 28.09.2016 

Latest news

Obvestilo

Obveščamo Vas, da so z dnem 1.8. 2016 dela in naloge povezane z dodeljevanjem vlakovnih poti, določanjem, zaračunavanjem in pobiranjem uporabnine, izdelavo, sprejemom, uveljavitvijo in objavo voznega reda omrežja, zagotavljanjem učinkovitosti mednarodnih vlakovnih poti, zagotavljanjem konkurenčnosti mednarodnega tovornega prometa, načinom zagotavljanja učinkovitosti v železniškem prometu prenešena iz Javne agencije za železniški promet RS na upravljavca SŽ – Infrastruktura, d.o.o.

Dela in naloge so bile prenesene na podlagi 34. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o železniškem prometu (Uradni list RS, št. 84/2015 – ZZelP-J).

Z 1.8.2016 preneha veljati Akt o določitvi uporabnine za uporabo javne železniške infrastrukture Republike Slovenije in Akt o načinu zagotavljanja učinkovitosti v železniškem prometu.

Z navedenim datumom vse pravice, obveznosti in naloge iz prvega odstavka prevzame upravljavec SŽ-Infrastruktura, d.o.o.


Tajništvo
+386 (0)2 234 14 27

Telefax
+386 (0)2 234 14 52

E-mail
gp.azp@azp.si

 

Uradne ure:
ponedeljek in petek: 9 - 12
sreda: 9 - 12, 14 - 16