Na naših spletnih straneh uporabljamo piškotke, s pomočjo katerih izboljšujemo Vašo uporabniško izkušnjo in zagotavljamo funkcionalnosti, ki jih brez piškotov ne bi mogli nuditi. Preberite več o piškotih.

Izdaja neodvisne ocene

Postopek ocenjevanja in upravljanja s tveganji

Postopek ocenjevanja in upravljanja s tveganji v skladu z IZVEDBENO UREDBO KOMISIJE (EU) št. 402/2013 (v nadaljevanju: Uredbe) z dne 30. aprila 2013 o skupni varnostni metodi za ovrednotenje in oceno tveganja Priloge I Točke 2.

Postopek ocenjevanja tveganja je splošen iterativen postopek, ki vključuje:

 • (a) opredelitev sistema,
 • (b) analizo tveganj, vključno z ugotavljanjem nevarnosti,
 • (c) ocenjevanje tveganj.

Pri opredelitvi sistema je treba upoštevati vsaj naslednje vidike:

 • (a) cilj sistema (predvideni namen),
 • (b) po potrebi funkcije in elemente sistema (vključno s človeškimi, tehničnimi in operativnimi elementi),
 • (c) razmejitev sistema, vključno z drugimi sistemi, s katerimi poteka interakcija,
 • (d) fizične (sisteme, s katerimi poteka interakcija) in funkcionalne (vložek in rezultati) vmesnike,
 • (e) sistemsko okolje (npr. pretok energije, toplotni pretok, sunki, vibracije, elektromagnetna interferenca, funkcionalna uporaba),
 • (f) obstoječe varnostne ukrepe in, v primeru potrebnih zadevnih iteracij, opredelitev varnostnih zahtev, določenih v postopku ocenjevanja tveganja,
 • (g) predpostavke, ki določijo meje za oceno tveganja.

Dokazila o uporabi postopka upravljanja s tveganji v skladu z IZVEDBENO UREDBO KOMISIJE (EU) št. 402/2013 z dne 30. aprila 2013 o skupni varnostni metodi za ovrednotenje in oceno tveganja Priloge I Točke 5.

Predlagatelj postopek upravljanja s tveganji, ki je bil uporabljen za oceno ravni varnosti in skladnosti z varnostnimi zahtevami, dokumentira tako, da so ocenjevalnemu organu dostopna vsa potrebna dokazila o ustreznosti uporabe postopka upravljanja s tveganji in njegovih rezultatov.

Dokumentacija, ki jo pripravi predlagatelj vključuje vsaj:*

 • (a) opis organizacije in strokovnjake, imenovane za izvedbo postopka ocene tveganj,
 • (b) rezultate različnih faz ocene tveganja in seznam vseh potrebnih varnostnih zahtev, ki jih je treba izpolniti, da se tveganje zmanjša na sprejemljivo raven,
 • (c) dokazila o skladnosti z vsemi potrebnimi varnostnimi zahtevami,
 • (d) vse predpostavke, ki so pomembne za povezovanje, delovanje ali vzdrževanje sistema in so bile sklenjene med opredelitvijo sistema, oblikovanjem in oceno tveganja.

Ocenjevalni organ svoje zaključke navede v poročilu o varnostni oceni, kot je opredeljeno v Prilogi III Uredbe.

Poročilo o varnostni oceni ocenjevalnega organa vsebuje vsaj naslednje informacije:

 • (a) identifikacijo ocenjevalnega organa,
 • (b) načrt neodvisne ocene,
 • (c) opredelitev obsega neodvisne ocene in njegovih omejitev,
 • (d) rezultate neodvisne ocene, zlasti,
 • (i) podrobne informacije o dejavnostih neodvisne ocene za preverjanje skladnosti z določbami te uredbe,
 • (ii) vse ugotovljene primere neskladnosti z določbami te uredbe in priporočili ocenjevalnega organa,
 • (e) zaključke neodvisne ocene.

Okvir obvladovanja tveganja iz Uredbe o skupni varnostni metodi

*OPOMBA:

V skladu z Zakonom o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13) se dokumentacija predloži v naslednji obliki:

1.    vloge  / pooblastila / različne enostranske izjave stranke 
se predložijo v fizični obliki (napisane ali natisnjene in lastnoročno podpisane s strani stranke/pooblastitelja ali njenega zakonitega zastopnika) ali elektronski obliki (podpisane z varnim elektronskim podpisom s kvalificiranim potrdilom).

2.    Potrdila (npr. o izobrazbi, o opravljenih izpitih, izjave o skladnosti, različna dovoljenja, certifikatih, različnih državnih organov, zavarovalne police, ipd.)
se predložijo bodisi v izvirniku ali overjenem prepisu izvirnika, lahko pa se upravnemu organu predložijo v navadnem prepisu (fotokopiji ali digitalizirani kopiji), pri čemer mora stranka predložiti izvirnik na vpogled zaradi preveritve istovetnosti prepisa z izvirnikom.

Listine oz. dokazila, ki so sestavljena v tujem jeziku se predložijo v overjenem prevodu.

Kontaktni podatki

Javna agencija za železniški promet Republike Slovenije
Kopitarjeva 5
2000 Maribor

Davčna številka: 19339496
Matična številka: 1834452000

Tajništvo: +386 (0)2 234 14 27
Telefax: +386 (0)2 234 14 52
E-mail: gp.azp@azp.si

Uradne ure:
ponedeljek in petek: od 9.00 - 12.00 ure
sreda: od 9.00 - 12.00 in od 14.00 do 16.00 ure