Na naših spletnih straneh uporabljamo piškotke, s pomočjo katerih izboljšujemo Vašo uporabniško izkušnjo in zagotavljamo funkcionalnosti, ki jih brez piškotov ne bi mogli nuditi. Preberite več o piškotih.

Izdaja spričevala subjekta, zadolženega za vzdrževanje in izdaja spričevala za funkcije vzdrževanja

Za vsako tirno vozilo se pred začetkom obratovanja oziroma pred uporabo v omrežju določi subjekt, ki je zadolžen za njegovo vzdrževanje in ki se ga vpiše v nacionalni register tirnih vozil. Subjekt, zadolžen za vzdrževanje, z ustreznim sistemom vzdrževanja zagotovi, da tirna vozila za vzdrževanje katerih je zadolžen, varno obratujejo.
Subjekt, zadolžen za vzdrževanje oziroma nosilec posamezne funkcije sistema vzdrževanja mora izpolnjevati pogoje, določene z uredbo Evropske komisije, ki ureja sistem izdajanja spričeval subjektom, zadolženim za vzdrževanje vozil. V primeru izpolnjevanja pogojev certifikacijski organ subjektu, zadolženemu za vzdrževanje izda spričevalo o skladnosti subjekta, zadolženega za vzdrževanje, v primeru izpolnjevanja pogojev za posamezno funkcijo sistema vzdrževanja se izda spričevalo o skladnosti za funkcije vzdrževanja. 
Certifikacijski organ najmanj enkrat letno opravi nadzor nad izpolnjevanjem pogojev subjektov, zadolženih za vzdrževanje oziroma nosilcev posameznih funkcij sistema vzdrževanja, katerim je izdal spričevalo.

Zahteve in merila za ocenjevanje organizacij, ki predložijo vlogo za pridobitev spričevala o skladnosti subjekta, zadolženega za vzdrževanje oz. spričevala o skladnosti za funkcije vzdrževanja so opredeljene v Prilogi II Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2019/779 z dne 16. maja 2019 o določitvi podrobnih določb o sistemu izdajanja spričeval subjektom, zadolženim za vzdrževanje vozil, v skladu z Direktivo (EU) 2016/798 Evropskega parlamenta in Sveta ter razveljavitvi Uredbe Komisije (EU) št. 445/2011.

Nacionalna pravna podlaga

- Zakon o varnosti v železniškem prometu (ZVZelP-1)

Evropska pravna podlaga

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2019/779 z dne 16. maja 2019 o določitvi podrobnih določb o sistemu izdajanja spričeval subjektom, zadolženim za vzdrževanje vozil, v skladu z Direktivo (EU) 2016/798 Evropskega parlamenta in Sveta ter razveljavitvi Uredbe Komisije (EU) št. 445/2011

 

Vloga za izdajo, podaljšanje ali spremembo spričevala o skladnosti subjekta, zadolženega za vzdrževanje.*

Vloga za izdajo, podaljšanje ali spremembo spričevala o skladnosti za funkcije vzdrževanja.*

 

*OPOMBA:

V skladu z Zakonom o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10, 82/13 in 175/20 – ZIUOPDVE) se dokumentacija predloži v naslednji obliki:

1.    vloge  / pooblastila / različne enostranske izjave stranke 
se predložijo v fizični obliki (napisane ali natisnjene in lastnoročno podpisane s strani stranke/pooblastitelja ali njenega zakonitega zastopnika) ali elektronski obliki (podpisane z varnim elektronskim podpisom s kvalificiranim potrdilom).

2.    Potrdila (npr. o izobrazbi, o opravljenih izpitih, izjave o skladnosti, različna dovoljenja, certifikatih, različnih državnih organov, zavarovalne police, ipd.)
se predložijo bodisi v izvirniku ali overjenem prepisu izvirnika, lahko pa se upravnemu organu predložijo v navadnem prepisu (fotokopiji ali digitalizirani kopiji), pri čemer mora stranka predložiti izvirnik na vpogled zaradi preveritve istovetnosti prepisa z izvirnikom.

Listine oz. dokazila, ki so sestavljena v tujem jeziku se predložijo v overjenem prevodu.

Kontaktni podatki

Javna agencija za železniški promet Republike Slovenije
Kopitarjeva 5
2000 Maribor

Davčna številka: 19339496
Matična številka: 1834452000

Tajništvo: +386 (0)2 234 14 27
Telefax: +386 (0)2 234 14 52
E-mail: gp.azp@azp.si

Uradne ure:
ponedeljek in petek: od 9.00 - 12.00 ure
sreda: od 9.00 - 12.00 in od 14.00 do 16.00 ure