Na naših spletnih straneh uporabljamo piškotke, s pomočjo katerih izboljšujemo Vašo uporabniško izkušnjo in zagotavljamo funkcionalnosti, ki jih brez piškotov ne bi mogli nuditi. Preberite več o piškotih.

Vpis vozila v register tirnih vozil

1. Nova dograjena ali obnovljena tirna vozila 

Na osnovi izdanega obratovalnega dovoljenja v eni od držav članic EU, mora biti vsako novo, dograjeno ali obnovljeno tirno vozilo vpisano v nacionalni register tirnih vozil (NRV), kjer se mu dodeli nova alfanumerična identifikacijska številka. Tovorni in potniški vagoni se lahko vpišejo le v NVR države članice, kjer so začela prvič obratovati.

Za vpis novih, dograjenih ali obnovljenih tirnih vozil v NVR v Republiki Sloveniji se na Javno agencijo za železniški promet Republike Slovenije naslovi vloga za katero se uporabi standardni obrazec za registracijo in označi polje »nova registracija« - Dodatka 4 Sklep komisije z dne 10. februar 2011 o spremembi Odločbe 2007/756/ES o sprejetju skupne specifikacije nacionalnega registra vozil (2011/107/EU)

2. Sprememba registracijskega podatka (postavke) 

V primeru, da se zamenja lastnik, imetnik ali kakršen koli drugi registracijski podatek (postavka) vozila je na novo registriran lastnik, oziroma novo registriran imetnik, dolžan izpolniti standardni obrazec za registracijo - Dodatek 4 Sklep komisije z dne 10. februar 2011 o spremembi Odločbe 2007/756/ES o sprejetju skupne specifikacije nacionalnega registra vozil (2011/107/EU), označiti polje »sprememba«, ter ga nasloviti na Javno agencijo za železniški promet Republike Slovenije.

Če se imetnik zamenja, je na novo registriran imetnik odgovoren, da obvesti Javno agencijo za železniški promet Republike Slovenije, ki bo po končanju postopka obvestila novega imetnika o spremembi registracije. Prejšnji imetnik se iz NVR odstrani šele, ko novi imetnik potrdi sprejetje statusa imetnika.

Če se zamenja lastnik vozila, je novi lastnik dolžan o tem obvestiti Javno agencijo za železniški promet Republike Slovenije, ki nato prejšnjega lastnika odstrani iz NVR. Novi lastnik lahko zahteva, da se njegovi podatki vnesejo v NVR.

3. Umik registracije 

Subjekt, kateri vlaga vlogo za umik registracije vozila, izpolni standardni obrazec za registracijo in označi polje »umik« - Dodatka 4 Sklep komisije z dne 10. februar 2011 o spremembi Odločbe 2007/756/ES o sprejetju skupne specifikacije nacionalnega registra vozil (2011/107/EU). Vlogo pošlje Javni agenciji za železniški promet Republike Slovenije (Sektor za izvajanje nalog Varnostnega organa), kjer je vozilo registrirano.

 

OPOMBA:

V skladu z Zakonom o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13) se dokumentacija predloži v naslednji obliki:

1.    vloge  / pooblastila / različne enostranske izjave stranke 
se predložijo v fizični obliki (napisane ali natisnjene in lastnoročno podpisane s strani stranke/pooblastitelja ali njenega zakonitega zastopnika) ali elektronski obliki (podpisane z varnim elektronskim podpisom s kvalificiranim potrdilom).

2.    Potrdila (npr. o izobrazbi, o opravljenih izpitih, izjave o skladnosti, različna dovoljenja, certifikatih, različnih državnih organov, zavarovalne police, ipd.)
se predložijo bodisi v izvirniku ali overjenem prepisu izvirnika, lahko pa se upravnemu organu predložijo v navadnem prepisu (fotokopiji ali digitalizirani kopiji), pri čemer mora stranka predložiti izvirnik na vpogled zaradi preveritve istovetnosti prepisa z izvirnikom.

Listine oz. dokazila, ki so sestavljena v tujem jeziku se predložijo v overjenem prevodu.

 

 

 

Kontaktni podatki

Javna agencija za železniški promet Republike Slovenije
Kopitarjeva 5
2000 Maribor

Davčna številka: 19339496
Matična številka: 1834452000

Tajništvo: +386 (0)2 234 14 27
Telefax: +386 (0)2 234 14 52
E-mail: gp.azp@azp.si

Uradne ure:
ponedeljek in petek: od 9.00 - 12.00 ure
sreda: od 9.00 - 12.00 in od 14.00 do 16.00 ure