Na naših spletnih straneh uporabljamo piškotke, s pomočjo katerih izboljšujemo Vašo uporabniško izkušnjo in zagotavljamo funkcionalnosti, ki jih brez piškotov ne bi mogli nuditi. Preberite več o piškotih.

Nagovor direktorja

Javna agencija za železniški promet Republike Slovenije deluje kot nacionalni varnostni organ od leta 2007. S svojim delovanjem zagotavljamo, da so vzpostavljeni pogoji za varno delovanje železniškega sistema v Republiki Sloveniji.

Pogoji za varno delovanje železniškega sistema so vzpostavljeni preko sistemov varnega upravljanja, upravljavca in prevoznika, nadzora nad sistemi varnega upravljanja, kakor tudi nadzora sistema varne vključitve železniških podsistemov v obratovanje. V okviru svojega delovanja prepoznavamo centre usposabljanja in preverjanja za usposabljanje ljudi, ki izvajajo za železniško varnost pomembne naloge, skrbimo za register tirnih vozil, izdajamo dovoljenja za strojevodje in vodimo register le-teh, preverjamo usposobljenost delavnic za vzdrževanje železniških vozil, kakor tudi preverjamo ustreznost subjektov za vzdrževanje železniških vozil. Izvajamo naloge nacionalne kontaktne točke v zvezi s telematskimi aplikacijami za potniški in tovorni promet ter koordiniramo pripravo nacionalnih načrtov izvajanja tehničnih specifikacij. Pri izvajanju svojih nalog podrobno sledimo postavljenim kratkoročnim in dolgoročnim ciljem ter jih v prihodnosti na podlagi spoznanj ustrezno nadgrajujemo. S svojim delovanjem zagotavljamo, da bodo uporabniki storitev le-to prejeli v najkrajšem možnem času ob zadovoljivi kakovosti ob upoštevanju racionalne izrabe vseh kadrovskih in finančnih virov.

Postavljene imamo prioritete in cilje, ki jih bomo skozi naše delo zasledovali in jih z dognanji ustrezno sprotno dopolnjevali v okviru programov dela in internih izvedbenih strategij.

Glavne prioritete so:

  • nenehno izboljševanje storitev za naše uporabnike (na področju varnostnih spričeval, varnostnih pooblastil, vključevanja sistemov v obratovanje, licenc ipd.),
  • nenehno izboljševanje nadzora nad sistemi varnega upravljanja z vpeljavo sistema, ki temelji na potencialnih tveganjih,
  • mednarodno sodelovanje s tujimi varnostnimi licenčnimi in certifikacijskimi organi na področju nadzora;
  • sodelovanje pri vzpostavljanju primerljivega sistema nacionalnih predpisov skladno z EU regulativo ob sodelovanju ERA.

Prenovljena spletna stran predstavlja prvi korak, s katerim želimo približati našo dejavnost širši javnosti, kakor tudi poenostaviti dostop do informacij vsem, ki jih potrebujejo. V prihodnje načrtujemo postopno približevanje sistemu e-poslovanja, s čimer bodo naši postopki še bolj optimirani.

Vzpostavljen je elektronski naslov na katerega lahko naslovite svoja vprašanja, predloge in pobude.

Vsem našim uporabnikom spletne strani želim, da bi pridobili na spletni strani vse potrebne informacije s področja našega dela in si na ta način bistveno poenostavili svoje delo.

Direktor
mag. Benjamin Steinbacher Pušnjak

Kontaktni podatki

Javna agencija za železniški promet Republike Slovenije
Kopitarjeva 5
2000 Maribor

Davčna številka: 19339496
Matična številka: 1834452000

Tajništvo: +386 (0)2 234 14 27
Telefax: +386 (0)2 234 14 52
E-mail: gp.azp@azp.si

Uradne ure:
ponedeljek in petek: od 9.00 - 12.00 ure
sreda: od 9.00 - 12.00 in od 14.00 do 16.00 ure