Na naših spletnih straneh uporabljamo piškotke, s pomočjo katerih izboljšujemo Vašo uporabniško izkušnjo in zagotavljamo funkcionalnosti, ki jih brez piškotov ne bi mogli nuditi. Preberite več o piškotih.

Poslanstvo in vizija

Gospodarski razvoj vsake države sloni na učinkovitem prometnem sistemu, v katerem pomembno vlogo predstavlja železniški sistem. Učinkovito delovanje železniškega sistema temelji na tržnih principih.

Zgodovinski razvoj železniškega sistema, ki je bil v vsaki državi drugačen, pogosto onemogoča učinkovito delovanje železniškega sistema EU kot celote. Za poenotenje železniškega sistema ob zagotavljanju najvišje stopnje varnosti, ki bo deloval v tržnih razmerah, je bilo na ravni EU sprejetih več pravnih aktov. EU zakonodaja nalaga državam članicam vzpostavitev nacionalnih varnostnih organov, ki izvajajo naloge povezane z varnim delovanjem železniškega sistema. V Republiki Sloveniji nacionalni varnostni organ predstavlja Javna agencija za železniški promet Republike Slovenije, s skrajšanim nazivom AŽP.

AŽP izvaja naloge:

 • varnostnega organa,
 • certifikacijskega organa,
 • ocenjevalnega organa,
 • licenčnega organa,
 • ugotavljanja skladnosti,
 • v povezavi z nacionalnim načrtom izvajanja tehničnih specifikacij za interoperabilnost (TSI) in enotne kontaktne točke (OSS) v skladu s telematskimi aplikacijami za tovorni promet (TAF) in telematskimi aplikacijami za potniški promet (TAP).

Ustrezno izvajanje nalog se zagotavlja z:

 • izdajo varnostnih spričeval, varnostnih pooblastil, licenc,
 • vključevanjem strukturnih podsistemov v obratovanje,
 • izdajo dovoljenj za strojevodje in z vodenjem ustreznega registra,
 • vodenjem registrov tirnih vozil (register je povezan z evropskim registrom tirnih vozil) in dovoljenj,
 • izdajo pooblastil subjektom za izobraževanje in preverjanje na železniškem področju,
 • izdajo spričeval subjektom za vzdrževanje tirnih vozil,
 • nadzor nad sistemi varnega upravljanja prevoznikov in upravljavca,
 • sodelovanje pri razvoju varnostnega regulativnega okvira,
 • izvajanjem naloge enotne kontaktne točke v zvezi s telematskimi aplikacijami za potniški in tovorni promet,
 • koordinacijo priprave nacionalnih načrtov izvajanja tehničnih specifikacij interoperabilnosti.

AŽP si prizadeva zagotavljati pogoje za trajno izboljševanje varnosti na javni železniški infrastrukturi z nadzorom nad sistemi varnega upravljanja, vključitvijo podsistemov v obratovanje in izvajanjem vseh drugih zakonsko dodeljenih nalog. S sodelovanjem v institucijah Evropske unije in drugem mednarodnem okolju AŽP izmenjuje pridobljene izkušnje, znanje ter primere dobre prakse. S pridobljenimi izkušnjami nadgrajujemo procese dela in tako izboljšujemo delovanje AŽP. AŽP aktivno sodeluje pri pripravi tehničnih specifikacij za interoperabilnost in drugih pravnih aktov na ravni EU, da bi bile kar najbolj upoštevane posebnosti slovenske železniške infrastrukture in železniškega prometa.

Z izvajanjem nalog bo AŽP tudi v prihodnje s primerno organizacijo in strokovnostjo zagotavljala, da bodo prevozniki in upravljavec izvajali svoje storitve na evropsko primerljivem nivoju varnosti, in da bo železniški podsistem zagotavljal interoperabilnost vseevropskega železniškega sistema.

Kontaktni podatki

Javna agencija za železniški promet Republike Slovenije
Kopitarjeva 5
2000 Maribor

Davčna številka: 19339496
Matična številka: 1834452000

Tajništvo: +386 (0)2 234 14 27
Telefax: +386 (0)2 234 14 52
E-mail: gp.azp@azp.si

Uradne ure:
ponedeljek in petek: od 9.00 - 12.00 ure
sreda: od 9.00 - 12.00 in od 14.00 do 16.00 ure