Javna agencija za železniški
promet Republike Slovenije

Dovoljenje za strojevodjo

Stranka je lahko fizična oseba, ki izpolnjuje naslednje pogoje:

a) starost najmanj 20 let,*

b) najmanj izobrazba, pridobljena po izobraževalnih programih za pridobitev srednje izobrazbe oziroma srednje strokovne izobrazbe, ki je po zakonu, ki ureja slovensko ogrodje kvalifikacij, uvrščena na 5. raven slovenskega ogrodja kvalifikacij,**

c) opravljeno preverjanje splošnega strokovnega znanja pri priznanem centru preverjanja za strojevodje in voznike progovnih vozil. Seznam priznanih centrov preverjanja za strojevodje in voznike progovnih vozil je na spletni strani AŽP (register centrov).

d) dosega posebne zdravstvene pogoje, ki jih prosilec dokazuje z zdravniškim spričevalom, izdanem pri pooblaščenem izvajalcu zdravstvenih pregledov za strojevodje. (Informacije in seznam pooblaščenih izvajalcev zdravstvenih pregledov za strojevodje lahko pridobite pri Ministrstvu za zdravje RS.

*Dovoljenje za strojevodjo se lahko izda (ob izpolnjevanju pogojev iz točke b, c in d) tudi prosilcu, ki je dopolnil 18 let, vendar takšno dovoljenje velja samo na območju Republike Slovenije.

**Dovoljenje za strojevodjo se lahko izda (ob izpolnjevanju pogojev iz točke a, c in d) tudi prosilcu s pridobljeno 4. ravnijo izobrazbe (srednje poklicno izobraževanje), vendar le za vožnjo vlečnih vozil kategorije A (opredeljeno v prilogi II Uredbe 36/2010/ES).

Postopek za izdajo dovoljenja za strojevodjo vodi in na koncu odloči nacionalni varnostni organ (AŽP).

Vlogo za izdajo dovoljenja za strojevodjo morajo prosilci oddati na obrazcu Vloga za izdajo dovoljenja za strojevodjo. Za prvo izdajo dovoljenja za strojevodjo mora prosilec izpolniti tudi obrazec Dovoljenje za obdelavo osebnih podatkov. Vlogo za izdajo dovoljenja za strojevodjo prosilci pošljejo priporočeno po pošti ali pa jo oddajo osebno na vložišču sedeža Javne agencije za železniški promet Republike Slovenije, Kopitarjeva ulica 5, 2000 Maribor, v času uradnih ur. Vlogo lahko v imenu prosilca vloži tudi njegov pooblaščenec – delodajalec. V tem primeru mora prosilec svojega pooblaščenca – delodajalca pooblastiti z izpolnitvijo obrazca Pooblastilo za vložitev vloge.

Obvezne priloge, ki se morajo priložiti vlogi za izdajo dovoljenja za strojevodjo, se razlikujejo glede na vrsto vloge. V ta namen je zaradi lažjega pregleda potrebnih prilog in obravnave vloge obvezno priložiti tudi izpolnjen obrazec Priloga vloge za izdajo dovoljenja, v katerem je za vsako vrsto vloge navedeno, katere obvezne priloge morajo biti priložene.

Dokazila morajo ustrezati tudi drugim pogojem, kot izhaja iz Postopkovne zahteve in uporaba jezika.

Za lažje izpolnjevanje obrazca vloge za izdajo dovoljenja so pripravljena tudi Navodila za izpolnjevanje obrazca vloge za izdajo dovoljenja.

Varnostni organ izda dovoljenje za strojevodjo najpozneje v enem mesecu od popolnosti vloge.

Prosilec mora ob vložitvi vloge za izdajo dovoljenja za strojevodjo poravnati strošek upravne takse, ki je po tarifnih skupinah 1 in 3 Zakona o upravnih taksah 22,60 evra, in strošek izdelave dovoljenja za strojevodjo (kartica + personalizacija), ki je 31,63 evra (z DDV), kar je v skupnem znesku 54,23 evra. Znesek 54,23 evra mora prosilec vplačati na transakcijski račun št. (IBAN): SI56 0110 0845 9569 077, BIC banke prejemnika: BSLJSI2X. 

Zoper odločbo varnostnega organa je dovoljena pritožba v 15 dneh od njene vročitve na drugostopenjski organ: Republika Slovenija, Ministrstvo za infrastrukturo, Langusova ulica 4, 1535 Ljubljana. Zoper odločbo ministrstva ni pritožbe, možno pa je sprožiti upravni spor.

Na naši stran uporabljamo piškotke za pravilno delovanje strani in beleženje obiskanosti strani. S strinjanjem nam dovolite uporabo piškotkov.

Privacy Settings saved!
Nastavitve zasebnosti

Tukaj lahko nastavite, kateri piškotki naj se naložijo na stran.

Piškotki, ki beležijo obisk na strani in druge statistične podatke v Google Analytics.

Za izboljšanje naše spletne strani sledimo anonimnim uporabniškim informacijam.
  • _ga
  • _gid
  • _gat

Zavrni piškotke
Sprejmi piškotke