Javna agencija za železniški
promet Republike Slovenije

Dovoljenje za začetek obratovanja
stabilnih naprav

Vlagatelj je pravna oseba, ki naroči projektiranje ali gradnjo, obnovo ali nadgradnjo podsistema. 
Vlagatelj vloži vlogo za izdajo:

 • mnenja varnostnega organa pri pridobivanju gradbenega dovoljenja,
 • odločbe o potrebnosti izdaje novega dovoljenja za začetek obratovanja stabilnih naprav,
 • odločbe novega dovoljenja za začetek obratovanja stabilnih naprav.

Postopek za izdajo dovoljenja za začetek obratovanja stabilnih naprav vodi in na koncu odloči nacionalni varnostni organ (AŽP).

Vse vloge je treba oddati v papirnati ali digitalizirani obliki na gp.azp@azp.si ali na sedež varnostnega organa Javna agencija za železniški promet Republike Slovenije, Kopitarjeva 5, 2000 Maribor.

Kadar se vloga odda v digitalizirani obliki mora biti projektna in druga dokumentacija zapisana v formatu PDF/A-2b. Datoteke se poimenujejo z akronimi, ki niso daljši od petnajstih znakov in nakazujejo na njeno vsebino. Pri poimenovanju datotek se ne uporabljajo šumniki in naslednji znaki: presledek \ /: * ? » < > I,;: = [ ]. %. Imena datotek v posameznih mapah skupaj z naslovnimi mapami ne smejo presegati 150 znakov. Projektna dokumentacija in DZO v elektronski obliki mora biti organizirana in označena na način, kot to določa pravilnik, ki ureja projektno in drugo dokumentacijo ter obrazce pri graditvi objektov.

Dokumentacija v digitalizirani obliki se praviloma odda preko portala.

Dovoljenje za začetek obratovanja stabilnih naprav je mogoče pridobiti na podlagi dveh postopkov, ki sta opisana v nadaljevanju.

Kadar se nameravajo na podsistemu vodenje, upravljanje in signalizacija ob progi izvajati projekti ERTMS, je treba vlogi priložiti pozitivno odločitev ERA (European Union Agency for Railways). Navodila za pridobitev dokazila o pozitivni odločitvi ERA so na povezavi: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018H0719(01)&from=EN.

Postopek za pridobitev gradbenega dovoljenja

Pri obnovi, nadgradnji ali gradnji podsistemov, za katere je treba pridobiti gradbeno dovoljenje v skladu s predpisi o graditvi objektov, mora biti k projektni dokumentaciji zaradi zagotavljanja interoperabilnosti in varnosti železniškega prometa priloženo mnenje varnostnega organa, ki se izda na podlagi dokazil iz priloge.

Varnostni organ odloči, ali je potrebno novo dovoljenje za začetek obratovanja, pri čemer upošteva ta merila:

 1. ali predvidena dela lahko škodljivo vplivajo na splošno varnost podsistema,
 2. ali to zahtevajo ustrezne TSI,
 3. ali je to določeno v državnem izvedbenem načrtu,
 4. ali se spremeni vrednost parametrov, na podlagi katerih je bilo dovoljenje že odobreno.
 

Če iz odločitve varnostnega organa izhaja, da je potrebno novo dovoljenje za začetek obratovanja, mora prosilec po končanih delih varnostnemu organu poslati vlogo za izdajo dovoljenja za začetek obratovanja z ustrezno dokumentacijo iz priloge.

Postopek v okviru vzdrževalnih del v javno korist

Pri obnovi, nadgradnji ali gradnji podsistemov po postopku vzdrževalnih del v javno korist mora prosilec pri varnostnem organu pred povabilom k oddaji ponudb za izvedbo predvidenih del vložiti vlogo za odločitev o potrebnosti izdaje novega dovoljenja za začetek obratovanja stabilnih naprav ali njihovih delov. Vlogi mora priložiti ustrezno dokumentacijo iz priloge.

Varnostni organ odloči, ali je potrebno novo dovoljenje za začetek obratovanja, pri čemer upošteva naslednja merila:

 1. ali predvidena dela lahko škodljivo vplivajo na splošno varnost podsistema,
 2. ali to zahtevajo ustrezne TSI,
 3. ali je to določeno v državnem izvedbenem načrtu,
 4. ali se spremeni vrednost parametrov, na podlagi katerih je bilo dovoljenje že odobreno.
 

Predvidena dela se lahko začnejo izvajati na podlagi pravnomočne odločbe varnostnega organa o potrebnosti novega dovoljenja za začetek obratovanja stabilnih naprav.

Če je potrebno novo dovoljenje za začetek obratovanja v postopku vzdrževalnih del v javno korist, mora prosilec k vlogi za izdajo dovoljenja za začetek obratovanja predložiti dokumentacijo z ustreznimi dokazili iz priloge.

Če novo dovoljenje za začetek obratovanja v postopku vzdrževalnih del v javno korist ni potrebno, morata upravljavec in organ za vodenje investicij poskrbeti za varno vključitev podsistema ali dela podsistema po končanih delih po postopkih, predpisanih v SVU, in o vključitvi obvestiti varnostni organ

Pri postopku za pridobitev gradbenega dovoljenja varnostni organ izda mnenje k projektni dokumentaciji za pridobitev gradbenega dovoljenja najpozneje v enem mesecu od prejema popolne vloge.

Pri postopku v okviru vzdrževalnih del v javno korist varnostni organ prosilca najpozneje v enem mesecu od prejema vloge obvesti, da je vloga popolna, oziroma zahteva dopolnitev vloge. Varnostni organ o vlogi odloči najpozneje v štirih mesecih od prejema popolne vloge. 

V skladu z določbo 1. točke 24. člena Zakona o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 106/10 – uradno prečiščeno besedilo, 14/15 – ZUUJFO, 84/15 – ZZelP-J, 32/16, 30/18 – ZKZaš in 189/20 – ZFRO) je stranka oproščena plačila takse za izdajo odločbe ali za morebitno pritožbo zoper odločbo.

Zoper odločbo je dovoljena pritožba v 15 dneh od njene vročitve na drugostopenjski organ – Ministrstvo za infrastrukturo Republike Slovenije, Langusova 4, 1535 Ljubljana. Pritožba se vloži pisno ali poda ustno na zapisnik pri Javni agenciji za železniški promet Republike Slovenije, Kopitarjeva ulica 5, Maribor.

Dostopnost

Na naši stran uporabljamo piškotke za pravilno delovanje strani in beleženje obiskanosti strani. S strinjanjem nam dovolite uporabo piškotkov.

Privacy Settings saved!
Nastavitve zasebnosti

Tukaj lahko nastavite, kateri piškotki naj se naložijo na stran.

Piškotki, ki so nujni za pravilno delovanje spletne strani in niso povezani z beleženjem podatkov.

Za uporabo spletne strani je sprejetje piškotkov obvezno.
 • wordpress_test_cookie
 • wordpress_logged_in_
 • wordpress_sec

Zavrni piškotke
Sprejmi piškotke