Javna agencija za železniški
promet Republike Slovenije

Pooblastilo centra usposabljanja

Vlagatelj mora izpolnjevati ta dva osnovna pogoja:

– biti mora pravna ali fizična oseba, registrirana za opravljanje dejavnosti v Republiki Sloveniji, ki je predmet postopka za pooblastitev;

– ne sme biti v postopku stečaja, likvidacije ali prisilne poravnave v skladu z veljavnimi predpisi.

Centre usposabljanja v Republiki Sloveniji pooblašča nacionalni varnostni organ (AŽP).

Vloge morajo biti podane v pisni obliki in sicer jih lahko kandidati oddajo s priporočeno pošiljko po pošti ali osebno na naslov: Javna agencija za železniški promet Republike Slovenije, Kopitarjeva ulica 5, Maribor. Ovojnica mora biti označena s pripisom VLOGA ZA POOBLASTITEV CENTRA USPOSABLJANJA

Prijavo prosilci oddajo na obrazcu Vloga za pooblastitev centra usposabljanja. Prosilci na obrazcu označijo, za katere programe dejavnosti centra usposabljanja se prijavljajo.

Odločitev varnostnega organa o določitvi centra bo temeljila na oceni predložene dokumentacije. Varnostni organ bo v primeru izpolnjevanja predpisanih pogojev določil centre usposabljanja za določen čas.

Varnostni organ odločitev o vlogi za pooblastitev centra usposabljanja za strojevodje sprejme najpozneje v štirih mesecih od prejema popolne vloge. Varnostni organ prosilca najpozneje v enem mesecu po prejemu vloge obvesti, da je vloga popolna oziroma zahteva dopolnitev vloge v razumnem roku.

V skladu z Zakonom o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 106/10 – uradno prečiščeno besedilo, 14/15 – ZUUJFO, 84/15 – ZZelP-J, 32/16, 30/18 – ZKZaš in 189/20 – ZFRO; številka 1 in 35 taksne tarife) se za pridobitev pooblastila centra usposabljanja (prva vloga) ali njegovo podaljšanje plača upravna taksa v višini 463,10 evra, za dopolnitev oziroma spremembo pooblastila pa v višini 177,20 evra. Vlagatelj plača takso po prejetem plačilnem nalogu.

Zoper odločbo varnostnega organa je dovoljena pritožba v 30 dneh od njene vročitve na drugostopenjski organ: Republika Slovenija, Ministrstvo za infrastrukturo, Langusova ulica 4, 1535 Ljubljana. Zoper odločbo ministrstva ni pritožbe, možno pa je sprožiti upravni spor.

Dostopnost

Na naši stran uporabljamo piškotke za pravilno delovanje strani in beleženje obiskanosti strani. S strinjanjem nam dovolite uporabo piškotkov.

Privacy Settings saved!
Nastavitve zasebnosti

Tukaj lahko nastavite, kateri piškotki naj se naložijo na stran.

Piškotki, ki beležijo obisk na strani in druge statistične podatke v Google Analytics.

Za izboljšanje naše spletne strani sledimo anonimnim uporabniškim informacijam.
  • _ga
  • _gid
  • _gat

Zavrni piškotke
Sprejmi piškotke