Javna agencija za železniški
promet Republike Slovenije

Pooblastilo ocenjevalca strojevodij

Ocenjevalci lahko postanejo fizične osebe, ki morajo izpolnjevati osnovne pogoje:

 1. Za preverjanje splošnega strokovnega znanja, strokovnega znanja o voznih sredstvih in strokovnega znanja o infrastrukturi morajo:
 • biti usposobljeni in imeti izkušnje iz predmeta preverjanja, ki ga želijo opravljati,
 • biti sposobni slušnega in govornega sporazumevanja na minimalni ravni B2 Skupnega evropskega referenčnega okvira za jezike (EFLC), ki ga je vzpostavil Svet Evrope, v jeziku preverjanja,
 • pri preverjanju: 
  – splošnega strokovnega znanja in teoretične usposobljenosti iz strokovnega znanja o voznih sredstvih in strokovnega znanja o infrastrukturi imeti najmanj srednješolsko izobrazbo 5. ravni, andragoško usposobljenost v obsegu najmanj 24 pedagoških ur in v zadnjih desetih letih najmanj pet let delovnih izkušenj na delovnem mestu, na katerem morajo poznati tudi vsebine, potrebne za delo na delovnem mestu strojevodja, 
  – praktičnih znanj na vlakih imeti veljavno dovoljenje za strojevodjo in veljavno spričevalo, ki obsega vsebino preverjanja ter andragoško usposobljenost v obsegu najmanj 24 pedagoških ur. Kadar nimajo veljavnega spričevala za ustrezno infrastrukturo ali vozno sredstvo preverjanja, mora biti pri preverjanju prisoten strojevodja, ki ima veljavno spričevalo za tako infrastrukturo ali vozno sredstvo. Imeti morajo vsaj štiri leta strokovne prakse z vožnjo v obdobju, ki je največ pet let pred datumom vloge,
 • neprestano ohranjati in nadgrajevati svojo strokovno usposobljenost v zvezi s predmeti, ki jih preverjajo,
 • biti seznanjeni s shemo spričevala,
 • z izjavo potrditi, da bodo preverjanja izvajali nepristransko in nediskriminatorno, brez vsakega pritiska in spodbud, ki bi lahko vplivali na presojo ali rezultat preverjanja ter na način opravljanja preverjanja.
 1. Ocenjevalci, ki preverjajo jezikovno znanje, morajo imeti najmanj univerzitetno izobrazbo oziroma izobrazbo 2. bolonjske ravni, smeri slovenistika ali podobno, in pedagoško andragoško izobrazbo.

Ocenjevalce strojevodij v RS pooblašča nacionalni varnostni organ RS (Javna agencija za železniški promet Republike Slovenije – AŽP).

Vloge morajo biti podane v pisni obliki, in sicer jih lahko prosilci oddajo s priporočeno pošiljko po pošti ali osebno na naslov: Javna agencija za železniški promet Republike Slovenije, Kopitarjeva ulica 5, Maribor. Ovojnica mora biti označena s pripisom VLOGA ZA POOBLASTITEV OCENJEVALCA STROJEVODIJ.*

Vlogo prosilci oddajo na obrazcu Vloga za pooblastitev ocenjevalca strojevodij. Prosilci na obrazcu označijo, katere programe ocenjevanj strojevodij želijo izvajati.
Odločitev varnostnega organa o pooblastitvi ocenjevalca bo temeljila na oceni predložene dokumentacije. Varnostni organ bo v primeru izpolnjevanja predpisanih pogojev pooblastil ocenjevalca za določen čas.

Varnostni organ odločitev o vlogi za pooblastitev ocenjevalca strojevodij sprejme najpozneje v štirih mesecih od prejema popolne vloge. 

V skladu z Zakonom o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 106/10 – uradno prečiščeno besedilo, 14/15 – ZUUJFO, 84/15 – ZZelP-J, 32/16, 30/18 – ZKZaš in 189/20 – ZFRO; številka 1 in 35 taksne tarife) se za vlogo za pooblastitev ocenjevalca strojevodij ali za podaljšanje, dopolnitev oziroma spremembo pooblastila plača upravna taksa v višini 90,90 evra. Vlagatelj plača takso po prejetem plačilnem nalogu.

Zoper odločbo varnostnega organa je dovoljena pritožba v 30 dneh od njene vročitve na drugostopenjski organ: Republika Slovenija, Ministrstvo za infrastrukturo, Langusova ulica 4, 1535 Ljubljana. Zoper odločbo ministrstva ni pritožbe, možno pa je sprožiti upravni spor.

Dostopnost

Na naši stran uporabljamo piškotke za pravilno delovanje strani in beleženje obiskanosti strani. S strinjanjem nam dovolite uporabo piškotkov.

Privacy Settings saved!
Nastavitve zasebnosti

Tukaj lahko nastavite, kateri piškotki naj se naložijo na stran.

Piškotki, ki so nujni za pravilno delovanje spletne strani in niso povezani z beleženjem podatkov.

Za uporabo spletne strani je sprejetje piškotkov obvezno.
 • wordpress_test_cookie
 • wordpress_logged_in_
 • wordpress_sec

Zavrni piškotke
Sprejmi piškotke