Javna agencija za železniški
promet Republike Slovenije

Licenca prevoznika v železniškem prometu

Stranka je lahko pravna ali fizična oseba, ki samostojno opravlja gospodarsko dejavnost, katere glavna dejavnost je izvajanje prevoznih storitev prevozov blaga oziroma potnikov v železniškem prometu in ima sedež v Republiki Sloveniji.

V postopku za pridobitev licence za opravljanje storitev železniškega prevoza odloča Javna agencija za železniški promet Republike Slovenije (kot licenčni organ). 

Vloga se lahko vloži:

 • v fizični obliki (AŽP, Kopitarjeva ulica 5, 2000 Maribor) ali 
 • v elektronski obliki (gp.azp@azp.si)

V zvezi z izpolnjevanjem pogoja finančne sposobnosti mora stranka predložiti informacije glede naslednjega:

 • razpoložljivih sredstev, vključno z dobroimetjem v banki, odobrenimi prekoračitvami sredstev in posojili;
 • sredstev in premoženja, ki so na voljo kot jamstvo;
 • obratnih sredstev;
 • ustreznih stroškov, vključno z nabavnimi stroški plačil za vozila, zemljišče, stavbe, inštalacije in vozni park;
 • obremenitev premoženja prevoznika.

 

V zvezi z izpolnjevanjem pogoja strokovne usposobljenosti mora stranka predložiti:

 • akt, s katerim prevoznik dokazuje izpolnjevanje pogoja strokovne usposobljenosti in organiziranosti. Z aktom je treba izkazati, da ima oziroma bo imel vzpostavljen sistem vodenja, v katerem bodo sodelovale osebe z znanjem ali izkušnjami za varno in zanesljivo izvajanje dejavnosti, ter nadzora nad postopki in osebjem, ki zagotavljajo varno in zanesljivo izvajanje dejavnosti, katerih vrsta je opredeljena v licenci.

 

V zvezi z izpolnjevanjem pogoja kritja svoje civilnopravne odgovornosti mora stranka predložiti:

 • potrdilo, da je prevoznik zmožen kriti morebitno odškodnino iz naslova odškodninske odgovornosti za škodo kot posledico opravljanja dejavnosti, za katero je podeljena licenca (zavarovanje za kritje svoje odgovornosti iz dejavnosti – zavarovalna polica).

Uradna oseba, ki vodi postopek, si v skladu s 139. členom ZUP podatke oziroma dokazila, ki niso navedena zgoraj, preskrbi po uradni dolžnosti. To so dokazila, iz katerih je razvidno, da prevoznik izpolnjuje pogoje glede:

–    dobrega ugleda:

 • potrdilo, da prevoznik ali član njegovega poslovodstva ni bil pravnomočno obsojen na kazen zapora enega leta ali več zaradi storitve kaznivega dejanja,
 • potrdilo, da prevoznik ali član njegovega poslovodstva ni bil pravnomočno kaznovan za prekršek zaradi kršitve predpisov s področja delovnega razmerja in socialne varnosti, varnosti in zdravja pri delu ali carin pri čezmejnem tovornem prevozu, in
 • potrdilo, da nad prevoznikom ni začet stečajni postopek,

 

–    finančne sposobnosti:

 • potrdilo pristojnega finančnega urada o poravnanih davkih in drugih obveznih dajatvah.

 

 

AŽP o vlogi za izdajo licence odloči čim prej, vendar najpozneje v treh mesecih od predložitve popolne vloge.

Znesek upravne takse se določi v skladu z Zakonom o upravnih taksah. Taksa za vložitev vloge je 4,50 evra. Taksa za izdajo licence je 1.812,20 evra.

Zoper odločitev AŽP ni pritožbe, dopusten pa je upravni spor.

Na naši stran uporabljamo piškotke za pravilno delovanje strani in beleženje obiskanosti strani. S strinjanjem nam dovolite uporabo piškotkov.

Privacy Settings saved!
Nastavitve zasebnosti

Tukaj lahko nastavite, kateri piškotki naj se naložijo na stran.

Piškotki, ki so nujni za pravilno delovanje spletne strani in niso povezani z beleženjem podatkov.

Za uporabo spletne strani je sprejetje piškotkov obvezno.
 • wordpress_test_cookie
 • wordpress_logged_in_
 • wordpress_sec

Zavrni piškotke
Sprejmi piškotke