Javna agencija za železniški
promet Republike Slovenije

Enotno varnostno spričevalo prevoznika
v železniškem prometu

Stranka v postopku je lahko prevoznik v železniškem prometu, ki želi predložiti vlogo za enotno varnostno spričevalo, kadar je območje obratovanja omejeno na RS in nacionalni varnostni organ RS skladno z osmim odstavkom 10. člena Direktive (EU) 2016/798 izda enotno varnostno spričevalo.

Subjekt za izdajo enotnega varnostnega spričevala je nacionalni varnostni organ RS, in sicer AŽP. AŽP je pristojna za izdajo enotnega varnostnega spričevala le, če prosilec, ki namerava obratovati samo na območju Republike Slovenije, v svoji vlogi izrecno navede, naj o njegovi vlogi odloči AŽP. Izbira organa za izdajo varnostnih spričeval je zavezujoča do zaključka ali ustavitve postopka ocenjevanja varnosti. Prosilec ga torej po oddaji vloge za enotno varnostno spričevalo ne more spremeniti v točki »vse na enem mestu«.

Vloga za enotno varnostno spričevalo se vloži elektronsko prek enotne vstopne točke (OSS) iz 12. člena Uredbe (EU) 2016/796 v skladu z navodilom User Guide One Stop Shop.

Točka »vse na enem mestu« je IT-program, ki ga upravlja Agencija (ERA) in je na voljo v vseh uradnih jezikih Unije. Prek tega programa je treba oddati vse vloge za enotna varnostna spričevala.

Prosilec mora biti registriran uporabnik točke »vse na enem mestu«, da lahko odda vlogo za enotno varnostno spričevalo.

Vsebino vloge za enotno varnostno spričevalo, opredeljeno v prilogi I Uredbe Komisije (EU) 2018/763, je treba izpolniti v skladu z navodilom za izpolnjevanje in prilogo I Uredbe komisije (EU) št. 2018/762.

Vloga mora vsebovati: 

 • obrazec za vlogo,
 • podpisan obrazec za pravno osebo s podpornimi dokazili za dokaz pravne sposobnosti in statusa prosilca,
 • dokumente, predložene za del ocene v zvezi s sistemom varnega upravljanja, ki dokazujejo skladnost z zahtevami iz člena 10(3) (a) Direktive (EU) 2016/798, ki jih natančneje določajo točke 7., 7.1 in 7.2 priloge I Izvedbene uredbe (EU) 2018/763,
 • dokumenti, predloženi za nacionalni del, ki dokazujejo skladnost z zahtevami iz člena 10(3) (b) Direktive (EU) 2016/798, ki jih natančneje določajo točke 8., 8.1 in 8.2 priloge I Izvedbene uredbe (EU) 2018/763 (nacionalne zahteve SLO si lahko ogledate na tej povezavi),
 • kopije certifikatov ISO (9001, 14001, 18001), če so ti uporabljeni pri vzpostavitvi sistema varnega upravljanja,
 • kopijo licence, pridobljene v skladu s 16. členom zakona, ki ureja železniški promet,
 • kopijo veljavnega varnostnega spričevala (če obstaja),
 • kopijo zavarovanja ali finančnega kritja odgovornosti,
 • navedbo, kje v dokumentaciji sistema varnega upravljanja so izpolnjene zadevne zahteve skupnih varnostnih metod za sistem varnega upravljanja ter veljavnih tehničnih specifikacij za interoperabilnost, ki se nanašajo na podsistem »vodenje in upravljanje prometa«, ter veljavnih nacionalnih pravil,
 • stanje korekcijskega akcijskega načrta (ali načrtov) za reševanje vseh resnejših neskladij ali drugih pomislekov, ugotovljenih med izvajanjem nadzornih dejavnosti za prejšnjo oceno – to naj bi v vlogi za podaljšanje ali posodobitev enotnega varnostnega spričevala upoštevalo vse preostale pomisleke iz prejšnjih ocen.

V dokumentaciji vloge mora biti uporabljen uradni jezik RS, ki jo zadeva načrtovano območje obratovanja. Prav tako so odločitev organa za izdajo varnostnih spričeval ter razlogi zanjo vedno dani na voljo v uradnem jeziku RS.

Varnostni organ odločitev o vlogi za izdajo enotnega varnostnega spričevala sprejme najpozneje v štirih mesecih od prejema popolne vloge. Varnostni organ prosilca najpozneje v enem mesecu po prejemu vloge obvesti, da je vloga popolna, oziroma zahteva dopolnitev vloge v razumnem roku.

Priporočeno je, da se vloga za enotno varnostno spričevalo odda vsaj šest mesecev pred:

 • načrtovanim datumom začetka nove dejavnosti železniškega prometa, za katero je potrebno novo enotno varnostno spričevalo;
 • načrtovanim datumom začetka obratovanja pod pogoji, ki niso enaki pogojem iz veljavnega enotnega varnostnega spričevala po bistveni spremembi vrste, obsega ali območja obratovanja;
 • datumom poteka veljavnosti veljavnega enotnega varnostnega spričevala.

Znesek upravne takse se določi v skladu z Zakonom o upravnih taksah. Taksa za vložitev vloge je 4,50 evra. Taksa za izdajo, podaljšanje in posodobitev enotnega varnostnega spričevala je 1812,20 evra.

Zoper odločbo varnostnega organa v zvezi z enotnim varnostnim spričevalom je dovoljena pritožba na ministrstvo v enem mesecu, šteto od dneva vročitve odločbe. Kadar varnostni organ z odločbo zavrne izdajo enotnega varnostnega spričevala, je rok za vnovično proučitev, morebitno spremembo odločitve oziroma oddajo pritožbe ministrstvu dva meseca.

Dostopnost

Na naši stran uporabljamo piškotke za pravilno delovanje strani in beleženje obiskanosti strani. S strinjanjem nam dovolite uporabo piškotkov.

Privacy Settings saved!
Nastavitve zasebnosti

Tukaj lahko nastavite, kateri piškotki naj se naložijo na stran.

Piškotki, ki so nujni za pravilno delovanje spletne strani in niso povezani z beleženjem podatkov.

Za uporabo spletne strani je sprejetje piškotkov obvezno.
 • wordpress_test_cookie
 • wordpress_logged_in_
 • wordpress_sec

Zavrni piškotke
Sprejmi piškotke